Olimpijski centar „Jahorina“ u procesu dokapitalizacije
Nazad na sve novosti
Novosti

Olimpijski centar „Jahorina“ u procesu dokapitalizacije

Dana, 12.06.2024. godine, Olimpijski centar „Jahorina“ rapisao je javni poziv za upis i uplatu VI emisije akcija.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odobrila je Jedinstveni prospekt za VI (šestu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, Rješenjem broj: 01-UP-31-282-2/24

od 10.06.2024. godine, pod sljedećim uslovima:

 

Pravo preče kupovine

Vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 27.05.2024. godine, imaju pravo preče kupovine akcija VI emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta. Rok za korištenje prava preče kupovine počinje 20.06.2024. godine i trajaće 15 dana, zaključno sa danom 04.07.2024. godine. Upis akcija po osnovu prava preče kupovine vrši se u prostorijama BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka u Ulici Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, svaki radni dan od 8.00 do 16.00 časova, potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Uplata akcija vrši se u novcu na poseban privremeni račun otvoren u Novoj Banci AD Banja Luka, za deponovanje uplata u postupku emisije akcija, broj: 555-09000654318-08.

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija u trajanju od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti AD Banja Luka. Početak upisa i uplata akcija javnom ponudom na Berzi je 05.07.2024. godine i traje 15 dana, zaključno sa danom 19.07.2024. godine Upis i uplata preostalih akcija vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Ostale novosti