Sarajevo-gas je od sljedeće godine javno preduzeće!
Nazad na sve novosti
Novosti

Sarajevo-gas je od sljedeće godine javno preduzeće!

U skladu sa Odlukom Vlade RS, 27. novembra ove godine, objavljena je javna ponuda za preuzimanje preduzeća Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo od strane državnih fondova, tačnije fondova kojima upravlja Investiciono razvojna banka (Akcijski fond RS a.d. Banja Luka i Fond za restituciju a.d. Banja Luka), te Penzijskog rezervnog fonda RS a.d. Banja Luka, koji su trenutno vlasnici 45% od ukupnog broja akcija preduzeća.

Vlada RS se odlučila na ovaj potez jer u narednom periodu namjerava izgraditi dodatnih 70 kilometara gasovoda, izvršiti gasifikaciju Istočnog dijela Republike Srpske (šest opština) i proširiti distributivnu gasnu mrežu u opštinama Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Ovaj projekat bi trebao obuhvatiti i Olimpijski centar Jahorinu. Naravno, očekuje se da će u budućnosti doći do povećanja broja potrošača i u stambenim zgradama, s obzirom na zabranu korišćenja električne energije za zagrijavanje zgrada za kolektivno stanovanje i najavljenog poskupljenja električne energije.

Prema informacijama dostupnim na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti do sada je deponovano 52,99% akcija, čime je učešće Vlade RS u kapitalu preduzeća Sarajevo-gas već dostiglo gotovo 98%.

Kao berzanski posrednik ponudioca, ovim putem obavještavamo i pozivamo sve akcionare koji svoje akcije Sarajevo-gasa žele da prodaju, mogu to učiniti do 27.12.2022. godine. Takođe, informacije su dostupne i na broj telefona 051 345 600.

Ostale novosti