BDD „MONET BROKER“ PROMETOVALO PREKO 49 MILIONA KM
Nazad na sve novosti
Novosti

BDD „MONET BROKER“ PROMETOVALO PREKO 49 MILIONA KM

U prvom kvartalu 2021. godine ostvarili smo najveći promet od svih brokerskih kuća na Banjalučkoj berzi. Ostvareni promet na Banjalučkoj berzi u posmatranom periodu iznosio je 194.386.534 KM od čega je naša kuća prometovala 49.630.330 KM kroz 533 pojedinačnih transakcija, što procentualno iznosi 25,53% prometa na Banjalučkoj berzi, ukoliko se ne računa promet Ministartva finansija Vlade Republike Srpske i direktnih članova. U ostvarenom ukupnom prometu najviše se trgovalo obveznicama i trezorskim zapisima Republike Srpske.

Takođe smo u posmatranom periodu proveli postupak emisije korporativnih obveznica privrednog društva „Vodovod“ a.d. Kozarska Dubica u iznosu od 1.700.000 KM. Specifičnost navedene emisije se ogleda u tome da je to prva emisija obveznica nekog privrednog društva koja je dijelom garantovana od stane „Garantnog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka. 

Pored navedene emisije, proveli smo i postupak emisije korporativnih obveznica visokoškolske ustanove „Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment“  Banja Luka u iznosu od 3.000.000 KM.

Što se tiče preuzimanja akcionarski društava, uspješno smo okončali postupak preuzimanja privrednog društva „Napredak“ a.d. Bijeljina. 

U okviru redovnog prometa najviše se trgovalo sljedećim hartijama od vrijednosti:

Ostale novosti