Inostrana tržišta
Inostrana
Nazad na usluge

Kako smo vam obezbijedili trgovanje na stranim tržištima?

Monet broker je uspostavio poslovno-tehničku saradnju sa renomiranom američkom brokerskom kućom Interactive Brokers LLC (IB), čije se sjedište nalazi u Greenwich-u, u državi Connecticut, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Regulatori koji kontrolišu rad IB-a i njegovih ispostava su: SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), NYSE (New York Stock Exchange), FCA (Financial Conduct Authority), kao i mnoge druge agencije u zemljama gdje IB ima svoja odjeljenja. Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's je dodijelila IB-u kreditni rejting BBB+ sa stabilnim izgledima, što dodatno potvrđuje kredibilitet i sigurnost novčanih sredstava i hartija od vrijednosti klijenata.

Na koji način su vaša sredstva osigurana?

Novčani depoziti svih klijenata su osigurani kod SIPC (Securities Investor Protection Corporation) do iznosa 250.000 USD. Pored toga, osigurane su i hartije od vrijednosti do iznosa 250.000 USD, što čini ukupnu sumu osiguranja u iznosu od 500.000 USD.

Na kojim tržištima možete trgovati?

Trgovanje je omogućeno na preko 100 tržišta širom svijeta, od kojih bi svakako izdvojili sljedeća:

Kojim instrumentima možete trgovati na inostranim tržištima?

Moguće je trgovanje instrumetima kao što su:

Da li postoji platforma putem koje se vrši trgovanje?

TWS (Trade worker station) je platforma koja se koristi za pristup trgovanju i sadrži mnoštvo alata i proračuna koji vam mogu uveliko pomoći prilikom donošenja investicionih odluka.

Takođe, trgovati možete putem Web tradera ili putem mobilnog telefona.

Kako se možete registrovati i otvoriti račun za trgovanje?

Otvaranje računa je moguće na jedan od sljedeća dva načina:

Potpuno elektronsko otvaranje računa:

Ovaj tip otvaranja računa je mnogo brži i efikasniji, gdje je potrebno samo da nam se obratite putem emaila sa zahtjevom za otvaranje računa. Čim zaprimimo vaš zahtjev, dostavićemo vam link na vaš email, putem kojeg započinjete proces registracije.

Polu-elektronsko otvaranje računa:

Kod ovog načina otvaranja računa Monet broker vrši proces registracije, nakon čega je neophodno da potpišete dokumentaciju koju vam dostavimo, a koju mi dalje proslijeđujemo IB-u.

U odnosu da li ste fizičko ili pravno lice, za otvaranje računa vam je neophodna sljedeća dokumentacija:

Fizičko lice:

Pravno lice:

Kako se vrši prenos novčanih sredstava na račun za trgovanje i kolike su naknade?

Ukoliko ste fizičko lice, prenos novčanih sredstava se vrši na način da se sredstva u stranoj valuti transferišu sa vašeg deviznog računa, otvorenog u Novoj banci a.d. Banja Luka, na depozitni račun Interactive brokers-a.

Troškovi prenosa sredstava na depozitni račun Interactive brokers-a (odliv sredstava) se obračunavaju u zavisnosti od iznosa uplaćenih sredstava, prema sljedećem kriterijumu:

do 5.000,00 KM 0,50% min 20,00 KM
od 5.000,01 do 10.000,00 KM 0,40% min 25,00 KM
od 10.000,01 do 50.000,00 KM 0,35% min 40,00 KM
od 50.000,01 do 100.000,00 KM 0,30% min 175,00 KM
od 100.000,01 do 400.000,00 KM 0,25% min 300,00 KM
od 400.000,01 do 1.000.000,00 KM 0,15% min 1.000,00 KM
i preko 1.000.000,01 KM min 1.500,00 KM - max 3.000,00 KM

Troškovi prenosa sredstava sa računa Ineractive brokers-a na vaš devizni račun (priliv sredstava):

do 1.000,00 KM 0,50% min 5,00 KM
od 1.000,01 do 5.000,00 KM 0,30% min 5,00 KM
preko 5.000,01 KM 0,15% min 20,00 KM

U slučaju bilo priliva ili odliva sredstava, obračunavaju se i provizije posredničke banke, koje iznose od 5,00 do 10,00 EUR po transakciji, u zavisnosti od iznosa uplaćenih/isplaćenih sredstava.

Ukoliko ste pravno lice, transfer sredstava je moguć putem svih banaka u Republici Srpskoj, gdje je u zavisnosti od pojedine banke, moguće ugovoriti i različite provizije plaćanja.

NAPOMENA: Zbog fiksnog deviznog pariteta EUR – BAM, savjetujemo klijente da se sve uplate vrše u EUR valuti, kako bi se izbjegli dodatni troškovi konverzije valuta.

Koji su koraci koje treba preduzeti da bi se otvorio račun i počelo sa trgovanjem na inostranim tržištima?

   1. Potpisivanje ugovora o berzanskom posredovanju I investicionom savjetovanju sa Monet brokerom:

Ova procedura podrazumijeva vaš lični dolazak u naše sjedište, te u zavisnosti da li ste pravno ili fizičko lice, potrebno je da predočite gore navedenu identifikacionu dokumentaciju. Nakon provjere identiteta, neophodno je popuniti i ovjeriti dokumentaciju (obrasce) koji će vam biti uručeni od strane Monet brokera. Na osnovu popunjenih obrazaca, Monet broker izrađuje ugovore o berzanskom posredovanju i Investicionom savjetovanju.

   2. Pokretanje procedure otvaranja računa za trgovanje u inostranstvu:

Nakon uspješno zaključenih ugovora iz prvog koraka, Monet broker će vam poslati email, putem kojeg pokrećete proceduru registracije računa za trgovanje (potpuno elektronsko otvaranje računa) ili će Monet broker uz vaše prisustvo, otvoriti račun za trgovanje u vaše ime (polu-elektronsko otvaranje računa).Procedura otvaranja računa se sastoji od popunjavanja elektronskih obrazaca, nakon čega je potrebno upload-ovati važeći identifikacioni dokument, dokaz o prebivalištvu, dokaz o porijeklu sredstava za investiranje i napraviti instrukcije za uplatu depozita.

   3. Uplata sredstava na depozitni račun Interactive brokers-a:

Nakon dobijenog obavještenja od strane Interactive brokers-a i/ili Monet brokera o otvorenom računu za trgovanje, potrebno je otići u banku i izvršiti prenos novčanih sredstava na depozitni račun Interactive brokers-a. Za izvršenje istog, banci se dostavlja sljedeća dokumentacija:

  4. Trgovanje na inostranim tržištima:

Nakon uplate sredstava na depozitni račun kod Interactive brokers-a, možete početi trgovati sa finansijskim instrumentima na tržištima za koje ste dobili dozvolu za trgovanje, a koju ste pethodno tražili kroz proces otvaranja računa. Ukoliko prethodno niste zatražili određenu dozvolu, možete to učiniti naknadno putem aplikacije Account management.

Kakvu uslugu klijenti mogu očekivati od Monet brokera?

Naš stručni tim koji posjeduje višegodišnje iskustvo na domaćem tržištu, pružiće klijentima svu neophodnu tehničku podršku za investiranje na inostranom tržištu.

Kao i do sada, naš glavni i osnovni cilj je zaštita interesa naših klijenata, koju prvenstveno osvarujemo pružanjem svih relevantnih informacija koje mogu biti od presudnog značaja za donošenje odluka u vezi sa kupovinom i prodajom finansijskih instrumenata. Neke od najvažnijih informacija koje pružamo klijentima su:

Gdje mogu naći više informacija o načinu i uslovima trgovanja na inostranim tržištima?

Za vas smo pripremili Brošuru koja sadrži osnovne podatke o mogućnostima investiranja na inostranim tržištima. Brošuru možete preuzeti ovdje