Regionalno tržište
Regionalno
Nazad na usluge

TRGOVANJE NA REGIONALNIM BERZAMA

Trgovanje na Beogradskoj berzi smo Vam omogućili putem naše partnerske brokerske kuće Ilirika a.d. Beograd. Za više informacija o neophodnoj dokumentaciji za potpisivanje ugovora sa našim partnerom, kao i sve druge bitne informacije u vezi trgovanja na Beogradskoj berzi hartija od vrijednosti, možete pronaći ovdje.

Na Zagrebačkoj berzi hartija od vrijednosti možete trgovati putem naše partnerske kuće Hita-Vrijednosnice d.d. Zagreb.

Više informacija o neophodnoj dokumentaciji za potpisivanje ugovora sa našim partnerom, kao i sve druge bitne informacije u vezi trgovanja na Zagrebačkoj berzi hartija od vrijednosti, možete pronaći ovdje.

Trgovanje na Ljubljanskoj berzi smo Vam omogućili putem naše partnerske brokerske kuće Ilirika d.d. Ljubljana. Za više informacija o neophodnoj dokumentaciji za potpisivanje ugovora sa našim partnerom, kao i sve druge bitne informacije u vezi trgovanja na Ljubljanskoj berzi hartija od vrijednosti, možete pronaći ovdje.

Trgovanje na navedenim berzama se odvija putem SEE link platforme, koja je dio jedinstvenog sistema postojeće eTrader aplikacije, koja se koristi za trgovanje na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. Saldiranje hartija od vrijednosti i prenos novčanih sredstava po osnovu zaključenih poslova na navedenim berzama se vrši putem Custody banke, čije je sjedište u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija o načinu trgovanja i provizijama koje se primjenjuju za trgovanje na regionalnim berzama, molimo Vas da nas kontaktirate.