Notices to issuers

Notices
Document name Date Download

Niskogradnja d.o.o. Laktaši, Jedinstveni prospekt IV emisije obveznica

18.06.2024

Niskogradnja d.o.o. Laktaši, Prilog 1 - Note uz finansijske izvještaje

18.06.2024

Niskogradnja d.o.o. Laktaši, Prilog 2 - Procjena vrijednosti nepokretnosti

18.06.2024

OC Jahorina - Jedinstveni prospekt

12.06.2024

OC Jahorina, Prilog uz prospekt - Note uz finansijske izvještaje

12.06.2024

Jedinstveni prospekt, Castellina Srpska d.o.o Modriča

19.04.2024

Prilog 1, Castellina Srpska - note uz finansijske izvještaje

19.04.2024

Prilog 2, Castellina Srpska - procjene vrijednosti nepokretnosti i opreme

19.04.2024

SMART SOLUTION d.o.o. - Prospekt, Prilog 1

16.06.2023

SMART SOLUTION d.o.o. - Prospekt

16.06.2023

Naša Banka AD Bijeljina - Jedinstveni prospekt(prečišćen tekst)

27.02.2023

Naša Banka AD Bijeljina - Obavještenje o XXII emisiji redovnih akcija

27.02.2023

Intrelignum Teslić - Jedinstveni prospekt II emisije obveznica - Procjene vrijednosti nepokretnosti

27.02.2023

Intrelignum Teslić - Jedinstveni prospekt II emisije obveznica

27.02.2023

Grad Prijedor - Jedinstveni prospekt, Prilog 3

12.12.2022