logo etrader

:: Trgovanje ::

Metode i kalendar

Brokersko-dilersko društvo "Monet broker" a.d. Banja Luka vrši trgovanje na Banjalučkoj berzi pet dana u sedmici: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak. Vrijeme prijema naloga je od 08h do 16h.

Dani u godini kojima se ne trguje:

  • Sve subote i nedelje
  • Praznici i neradni dani (donosi se na osnovu zakona o praznicima BiH)

Član berze može zaključiti posao sa hartijama od vrijednosti koje su uvrštene u berzansku kotaciju ili slobodnoberzansko tržište i izvan organizovanog tržišta odnosno BST, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Predmet takvog posla je blok hartija od vrijednosti
  • Član Berze zaključuje takav posao samo za svoj račun i za račun jednog klijenta, ili samo za račun dva pojedina klijenta
  • Član berze koji je zaključio posao sa blokom hartija od vrijednosti, mora Berzi prijaviti zaključenje takvog posla na način propisan Uputstvima
  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo