logo etrader

:: Trgovanje ::

Kontinuirani metod

Kontinuiranom metodom se trguje akcijama emitenata na berzanskoj kotaciji. Kontinuiranom metodom trgovanja trguje se i akcijama sa slobodnog berzanskog tržišta koje ispunjavaju kriterijume likvidnosti.

Kriterijumi likvidnosti:

 • Vrijednost trgovanja (KM) sa hartijom od vrijednosti podijeljena sa brojem mogućih dana trgovanja veća ili
 • jednaka 1.000 KM,
 • Vrijednost trgovanja (KM) sa hartijom od vrijednosti podijeljena sa brojem mogućih dana trgovanja veća ili
 • jednaka 1.000 KM,
 • Broj transakcija sa hartijom od vrijednosti podijeljen sa brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak od 3
 • Broj mogućih dana trgovanja mora biti veći od 30.

Trgovanje je podjeljeno u tri faze:

 • Faza prije otvaranje tržišta (od 8:30 do 09:30+"random time")
 • Otvoreno tržište (od 09:30+"random time" do 13:00)
 • Zatvaranje tržišta (13:00)

Ravnotežni kurs pri otvaranju tržišta se računa prema sljedećem algoritmu:

 • Količinski najveći obim prometa,
 • Minimalni ostatak,
 • Ako ostatak postoji na strani kupovine uzima se najviša cijena, a ako je na strani prodaje uzima se najniža cijena,
 • Cijena koja je bliža jedinstvenom službenom kursu,
 • Prosječna cijena između dve selektirane cijene po prethodnim kriterijumima.
 • BIRS
 • FIRS
 • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo