logo etrader

:: Poslovi i usluge ::

Poslovi preuzimanja

Ponuda za preuzimanje emitenta je javna ponuda za kupovinu svih akcija emitenta sa pravom glasa. Lice koje stekne akcije emitenta, kojima zajedno sa akcijama koje posjeduje prelaze 30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa dužno je odmah obavjestiti Komisiju za HoV i javnost, emitenta, te objaviti ponudu za preuzimanje tog emitenta.

  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo