logo etrader

:: Poslovi i usluge ::

Poslovi investicionog savjetovanja

Poslovima Investicionog savjetovanja smatraju se:

  • Poslovi obavještavanja klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom,
  • odnosno prodajom određenih hartija od vrijednosti;
  • Davanje pravnih i finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja;
  • Obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize;
  • Učestvovanje u izradi pravnih ili drugih akata i dokumenata;
  • Obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta
  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo