logo etrader

:: Poslovi i usluge ::

Poslovi agenta emisije

U obavljanju poslova agenta emisije Berzanski posrednik, za klijenta-emitenta hartija od vrijednosti organizuje poslove u vezi sa:

  • Izdavanjem hartije od vrijednosti javnom ili privatnom ponudom
  • Uključivanjem hartija od vrijednosti na organizovano tržište.

(Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti izdata 18.10.2011.godine broj Rješenja:01-UP-051-2821/11 važi do 18.10.2017. godine)

  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo