logo etrader

:: Poslovi i usluge ::

Dilerski poslovi

Pored brokerskih poslova Brokersko-dilersko društvo „Monet Broker“obavlja i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni. Dilerske poslovne obavljamo na organizovanom tržištu (berzanskom, odnosno vanberzanskom) ili van organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.

  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo