logo etrader

:: Opšti podaci ::

Dobrodošli 

Brokersko – dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka (skraćeni naziv: „Monet broker“ a.d. Banja Luka) se nalazi u Ulici Jovana Dučića 23a, Banja Luka.
Osnovano je 26.01.2007. upisom u sudski registar Osnovnog suda Banja Luka , broj registarskog uloška 1-15846-00, oznaka i broj rješenja 071-0-reg-07-000117. 
Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 200.000,00 KM.
Zakonski zastupnik Društva je Dragana Barac, direktor – Dozvola Komisije po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-56-321-2/14 od 29.04.2014.
Matični broj: 11015239
Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti RS za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja) broj 01-UP-051-4147/09 od 30.12.2009. godine, produžena 30.12.2015. godine na period od tri godine i važi do 30.12.2018. godine. Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti RS za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova broj 01-UP-051-171/07 od 18.01.2007. godine, produžena je rješenjem Komisije od 17.12.2015. godine na period od tri godine i važi od 18.01.2016. do 18.01.2019. godine.

Transakcioni brojevi Društva su sledeći:

 • 571-010-00000560-33 Komercijalna banka a.d. Banja Luka
  (račun za uplatu depozita za kupovinu akcija)
 • 562-099-80807345-83 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
  (račun za uplatu depozita za kupovinu akcija)
 • 571-010-00000536-08 Komercijalna banka a.d. Banja Luka
  (poslovni račun)
 • 562-099-80807305-09 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
  (poslovni račun)
 • 571-010-00000558-39 Komercijalna banka a.d. Banja Luka
  (račun kliringa i saldiranja)

Upravni odbor:

Dragana Barac - Direktor

Dozvola Komisije po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:
01-UP-56-321-2/14 od 29.04.2014.

Sanda Stanković – Predsjednik UO

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:
01-UP-051-171-7/07 od 18.01.2007.

Slavko Davidović – Član UO

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:
01-UP-051-2898/08 od 10.07.2008.

Brankica Marković – Član UO

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:
01-UP-051-3996/08 od 23.09.2008.