Image
 
O NAMA - Opšti podaci
“Monet broker” a.d. Banja Luka je berzanski posrednik na teritoriji Republike Srpske, koji trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, aktima Komisije za HoV, Centralnog registra za HoV i Banjalučke berze, čiji je član. Trgovina hartijama od vrijednosti se obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim Zakonom van berze. Pored brokerskih poslova Monet broker vrši i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun na organizovanom tržištu ili van organizovanog tržišta u skladu sa Zakonom.
U cilju postizanja i osiguravanja najvišeg nivoa kvaliteta usluga, našim klijentima na raspolaganju stoji tim stručnjaka koji posjeduje značajno iskustvo u profesionalnom obavljanju poslova, kako onih koji su direktno vezani za berzansko poslovanje, od brokerskog i dilerskog poslovanja, blok poslova, poslova preuzimanja, kupovine državnog kapitala putem aukcije, repo poslova, tako i vanberzanskih, poslovi investicionog savjetovanja i agenta emisije.
Monet broker se pozicionirao u vrh domaćeg tržišta kapitala, što jasno pokazuju rezultati koje društvo ostvaruje u posredovanju hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi, tj. ostvarenom prometu, kao i po drugim finansijskim kriterijumima i rastućem broju klijenata. Upravo zadovoljni klijenti i njihov interes su ono čime se rukovodimo, a to se ostvaruje kroz vrhunski profesionalizam, dostupnost, ažurnost, fleksibilnost i cijenu usluga. Posebno smo ponosni na ukazano povjerenje sve većeg broja klijenata, koji prepoznaju kvalitet naših usluga. To predstavlja i obavezu da i dalje unapređujemo i usavršavamo naše usluge u skladu sa profesionalnim standardima i odgovorimo svim izazovima koji se nađu na putu još uspješnije saradnje sa klijentima i njihovom potpunom zadovoljstvu.
„MONET BROKER“ a.d. Banja Luka
Brokersko – dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka (skraćeni naziv: „Monet broker“ a.d. Banja Luka) se nalazi u Ulici Jovana Dučića 23a, Banja Luka.

Osnovano je 26.01.2007. upisom u sudski registar Osnovnog suda Banja Luka , broj registarskog uloška 1-15846-00, oznaka i broj rješenja 071-0-reg-07-000117.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital društva iznosi 200.000,00 KM.

Matični broj: 11015239

Revizorska kuća koja je obavila reviziju za 2017. godinu je: 
"Vralaudit"d.o.o. Društvo za reviziju i konsalting, Petra Preadovića 21. Banja Luka.
ZAKONSKI ZASTUPNIK
DOZVOLE

Transakcioni brojevi Društva

• 562-099-80807345-83 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
(račun za uplatu depozita za kupovinu akcija)

• 571-010-00000560-33 Komercijalna banka a.d. Banja Luka
(račun za uplatu depozita za kupovinu akcija)

• 571-010-00000536-08 Komercijalna banka a.d. Banja Luka
(poslovni račun)

• 562-099-80807305-09 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
(poslovni račun)

Upravni Odbor

Verica Šukunda, diplomirani ekonomista.
Rješenje Komsije za HOV RS broj 01-UP-56-571-6/16 od 31.08.2016.

Brankica Marković, doktor medicine.
Rješenje Komsije za HOV RS broj 01-UP-56-571-7/16 od 31.08.2016.

DOMAĆE TRŽIŠTE

Brokersko-dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka osnovano je početkom 2007. godine. “Monet broker” a.d. Banja Luka je berzanski posrednik na teritoriji Republike Srpske, koji trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra za hartije od vrijednosti i Berze, čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti Berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze. Pored brokerskih poslova Brokersko-dilersko društvo „Monet Broker“obavlja i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun. Dilerske poslovne obavljamo na organizovanom tržištu (berzanskom, odnosno vanberzanskom) ili van organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.
Image
Image
Image

POZOVITE NAS

+387 51 345 600

Image
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u sjedištu „Monet brokera“
Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
+387 51 345 600
mail(at)monetbroker.com
Image
Image
© 2018 MONET BROKER. Sva prava zadržana.