logo etrader

38. aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi

Ministarstvo finansija Republike Srpske je dana 18.01.2016. godine donijelo Rješenje o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske.

Navedenim rješenjem definisani su osnovni elementi trezorskih zapisa koji su predmet emisije.Dana 19.01.2016. godine, Ministarstvo finansija Republike Srpske uputilo je Javni poziv za učestvovanje na aukciji trezorskih zapisa Republike Srpske.

U pozivu su detaljno navedeni elementi aukcije.Članom 11. stav 1. Uredbe o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa propisano je da se aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja posredstvom aukcijske platforme BST Banjalučke berze. Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Više o podacima trezorskih zapisa i održavanju aukcija možete pogledati ovde.


  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo