logo etrader

Krajina osiguranje a.d. Banja Luka – Javna ponuda redovnih akcija na berzi

Javnom ponudom putem berze emituje se 7.000.000 redovnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM po akciji. Početna cijena redovnih akcija je 1 KM, a standard povećanja cijene je 0,01 KM. Oznaka redovnih akcija u berzanskom sistemu je KROS-PA2.

Dana 12.10.2015. godine član berze ovlašćen od strane emitenta unosi prodajni nalog koji je predmet javne ponude.

Od 30.10.2015. godine od 09:30 + „random time" (vrijeme od 1 do 120 sekundi) počeće se zaključivati poslovi. Javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina hartija ili do isteka javne ponude 23.12.2015. godine.

Javna ponuda redovnih akcija obavlja se u skladu sa Pravilima Banjalučke berze i koristi se kontinuirani način trgovanja prema rasporedu koji vrijedi za redovno trgovanje. 


  • BIRS
  • FIRS
  • CONVERTER

mbroker slika

mlklogo