Novosti

GODIŠNJI PREGLED SA BL BERZE jan - dec 2018

Ukupan promet ostvaren u toku 12 mjeseci 2018. godine iznosi 428.170.864 KM što je za 12,05% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni promet je rezultat 17.252 pojedinačnih transakcija uz prosječnu vrijednost po transakciji od 24.818 KM. Poređenja sa navedenom godinom radi, vrijednost prometa u 2015. i 2016. godini je bila viša za 30,9% i 46,0% respektivno.

Od ukupnog kupovnog i prodajnog prometa, Brokersko-dilersko društvo Monet Broker je ostvario 306.738.603 KM odnosno 35,83%, što predstavlja pojedinačno najveći promet u okviru članova Banjalučke berze.

Pogledom u strukturu prometa, može se vidjeti realna slika trgovanja na Banjalučkoj berzi koja je iako povoljnija, i dalje relativno nepromijenjena posljednjih godina. Od ukupnog prometa sa 60,4%, odnosno 258.559.940 KM, dominira javna ponuda obveznica i trezorskih zapisa, dok se dodatnih 15,7%, odnosno 67.462.080 KM odnosi na redovan promet pomenutom vrstom hartija od vrijednosti.

U okviru liste od 10 hartija sa najvećim prometom u proteklih 365 dana 7 se odnosi na obveznice, uz obveznicu Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 kao investitorima najinteresantniju sa prometom od 20.680.289 KM. Na taj način rangirane, treća, osma i deveta vrijednosno najprometnija hartija od vrijednosti je Nova banka a.d. Banja Luka, odnosno Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Čajavec mega a.d. Banja Luka sa prometom od 8.875.608 KM, 3.379.475 KM i 3.266.088 KM respektivno.

Ukupna tržišna kapitalizacija Banjalučke berze na 31.12.2018 godine iznosi 3.630.288.512 KM, što je za -9,78% manje u odnosu na isti dan 2017. godine. Vrijednosno, na Službeno berzansko tržište se odnosi 2.131.055.568 KM te na Slobodno tržište 1.499.232.944.

Indeks obveznica Republike Srpske je u toku 2018. godine dobio na vrijednosti 6,79% uz stabilno i predvidljivo kretanje te na 31.12. iznosi 2.616,44.

BIRS indeks se uz priličnu volatilnost u toku godine, te pad od -12,33% u prva dva kvartala u odnosu na vrijednost s početka godine, vratio na vrijednost približnu s kraja 2017. godine te uz kumulativni rast od 4,16% u odnosu na 31.12.2017. godine iznosi 565,48.

Vaš Monet Broker

 


© 2019 MONET BROKER. Sva prava zadržana.