Novosti

MJESEČNI IZVJEŠTAJ SA BL BERZE

Ukupan promet ostvaren tokom marta iznosi 10.788.248 KM, što je rezultat 2.833 pojedinačne transakcije uz prosječnu vrijednost po transakciji od 3.877,87 KM, odnosno prosječan dnevni promet od 490.374 KM. Poređenja sa februarom radi, vrijednost prometa se uvećala za više od 4 puta, dok je poredeći da istim mjesecom ranijih godina, vrijednost prometa niža nego 2015. i 2016. godine za 81,58% i 83,48% respektivno.

Od ukupnog kupovnog i prodajnog prometa, Brokersko-dilersko društvo Monet Broker, je kao član Banjalučke Berze učestvovalo sa 2.734.368 KM, odnosno 12,68%.

Pogledom u strukturu prometa, može se primijetiti već ustaljena slika trgovanja na Banjalučkoj berzi. Od ukupnog prometa sa 76,92%, odnosno 8.299.148 KM, dominira trgovina obveznicama, dok se tek 12,22%, odnosno 1.319.234 KM odnosi na akcije, te 2,17% ili 234.795 KM na trgovinu fondovima.

U okviru liste od 10 hartija sa najvećim prometom u proteklih 30 dana dminiraju dužničke HoV, sa hartijom Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 kao investitorima najinteresantniju sa prometom od 6.721.264 KM.

Ukupna tržišna kapitalizacija Banjalučke berze na 30.03. iznosi 4.042.866.825 KM, što je za 0,46% niže vrijednost u odnosu na februar.

Indeks obveznica Republike Srpske je u toku mjeseca izgubio 1,93% vrijednosti uz opadajući trend u toku mjeseca te iznosi 2.431,08.

BIRS indeks je nastavio trend pada započet krajem prethodne godine, te uz kretanje oko istorijskog minimum I pad od -2,71% na dan 30.03. iznosi 522,59.

ERS10 indeks uz pad od -11,19% tokom marta na dan 30.03. iznosi 254,75.


© 2018 MONET BROKER. Sva prava zadržana.