News

SEDMIČNI BERZANSKI PREGLED

Protekla sedmica na Banjalučkoj berzi je protekla sa prometom iznad sedmičnog prosjeka – 2.550.837,46 KM, u najvećoj mjeri kao rezultat trgovine obveznicama vrijednosti 2.223.998,34 KM, što čini 87,19% prometovane vrijednosti.

U okviru obveznica, fokus investitora je najviše bio na obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 sa 1.644.873,50 KM.

Na službenom tržištu – lista B najveći promet je imala hartija – Telekom Srpske a.d. Banja Luka sa 22.502,62 KM vrijednim trgovanjem i uz procječnu cijenu od 1,02 KM.

Na slobodnom tržištu promet najveće vrijednosti imale su Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka sa trgovanjem u iznosu od 75.000,00 KM i zaključnom cijenom 100,00 KM.

U segmentu fondova DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund je sa 74.127,82 KM vrijednim trgovanjem imao najveći promet te ostvario prosječnu cijenu od 8,48 KM. S druge strane ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka je pao za -19,79% te je cijena stabilizovana na nivou od 3,08 KM.

BIRS indeks je nastavio negativan trend započet tokom februara te se, iako van zone najniže vrijednosti, nalazi na jednom od najnižih vrijednosti, ovaj put od 521,72, uz pad od -0,42%.

Indeks obveznica Republike Srpske nakon dostignute maksimalne vrijednosti u februaru, već nekoliko sedmica iskazuje negativan trend te je u toku protekle sedmice uz rast od tek 0,004% trenutno na nivou od 2.431,50.

Indeks ERS10 koji uključuje akcije deset preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske se uz rast od 1,22% u petak iznosi 257,87.


© 2018 MONET BROKER. All rights reserved.