News

SEDMIČNI BERZANSKI PREGLED

Protekla sedmica na Banjalučkoj berzi je protekla sa prometom iznad sedmičnog prosjeka - 8.998.581,73 KM, sa 97,01% učešća trgovine obveznicama - 8.729.596,39 KM.

U okviru obveznica, investitorima najinteresantnije su bile obveznice Grad Banja Luka – obveznice 2. emisija sa trgovinom vrijednosti 6.240.000,00 KM.

Na službenom tržištu – lista B najveći promet je imala hartija – Telekom Srpske a.d. Banja Luka sa 20.369,40 KM vrijednim trgovanjem i uz prosječnu cijenu od 1,00 KM te pad od -0,99%.
Na slobodnom tržištu promet najveće vrijednosti imale su akcije Transtter a.d. Brod sa trgovanjem u iznosu od 31.201,80 KM i zaključnom cijenom 0,07 KM.

U segmentu fondova je DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund je sa 30.462,81 KM vrijednim trgovanjem imao najveći promet te ostvario prosječnu cijenu od 3,20 KM. S druge strane, akcije ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka su pale za -3,91% te je cijena stabilizovana na nivou od 1,23 KM.

BIRS indeks je uz minimalan pad vrijednosti od -0,86% u toku protekle sedmice, u petak imao vrijednost na nivou od 524,16.

Indeks obveznica Republike Srpske se nakon pada od -3,95% u toku marta mjeseca, tokom protekle sedmice kretao oko višesedmičnog prosjeka te uz kumulativan rast od 0,08% iznosi 2.431,47.

Indeks ERS10 koji uključuje akcije deset preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske se uz pad od -2,05% u petak nalazio na nivou od iznosi 251,82.


© 2018 MONET BROKER. All rights reserved.