Image
 
INVESTICIONO SAVJETOVANJE
Kvalitetna osnova za savjetovanje i zastupanje preduzeća u njihovom nastupu na tržištu kapitala jeste dugogodišnje iskustvo Monet brokera na tržištu kapitala, učestvovanje u svim regulatornim promjenama u zemlji, te odnos sa vodećim investitorima na tržištu kapitala. Monet broker u okviru procesa praćenja i analiziranja tržišnih kretanja nudi klijentima sve relevantne informacije za donošenje odluka o investiranju. Obavljamo sljedeće usluge:
• Poslovi obavještavanja klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom, odnosno prodajom određenih hartija od vrijednosti;
• Davanje pravnih i finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja;
• Obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize;
• Učestvovanje u izradi pravnih ili drugih akata i dokumenata;
• Obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta.

DOMAĆE TRŽIŠTE

Brokersko-dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka osnovano je početkom 2007. godine. “Monet broker” a.d. Banja Luka je berzanski posrednik na teritoriji Republike Srpske, koji trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra za hartije od vrijednosti i Berze, čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti Berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze. Pored brokerskih poslova Brokersko-dilersko društvo „Monet Broker“obavlja i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun. Dilerske poslovne obavljamo na organizovanom tržištu (berzanskom, odnosno vanberzanskom) ili van organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.
Image
Image
Image

POZOVITE NAS

+387 51 345 600

Image
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u sjedištu „Monet brokera“
Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
+387 51 345 600
mail(at)monetbroker.com
Image
Image
© 2018 MONET BROKER. Sva prava zadržana.